Upis novih polaznika na edukaciju

Poželjno je da polaznici treninga, osim završenog fakulteta iz humanističkih oblasti, imaju neko iskustvo u grupnom radu, kao i završenu edukaciju iz nekog psihoterapijskog modaliteta.

Svi polaznici na početku treninga dobijaju Priručnik za realizaciju programa tretmana.

Edukativni program je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, i nosi 15 bodova (za licence za zaposlene u socijalnoj zaštiti).

Program izvode ovlašćeni treneri, psihoterapeuti iz nevladinog sektora.

Ciljevi edukativnog programa su:

  • Ovladavanje osnovnim naučnim saznanjima iz oblasti fenomena nasilja u partnerskim odnosima koja su potrebna za adekvatnu primenu programa.
  • Sticanje specifičnih veština polaznika/ca za izvođenje tretmana sa počiniocima nasilja.

Trajanje programa je 7 dana, svaki dan sadrži po 4 bloka od po 90 minuta, ukupno 8 sati sa pauzama između blokova i jednočasovnom pauzom za ručak. Detalji u vezi sa mestom i tačnim terminima održavanja programa će biti naknadno definisani i svi polaznici će biti obavešteni.

Teme i program edukacije:
  1. dan obuke: Od razumevanja fenomena nasilja do uvoda u tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima
  2. dan obuke: Od preispitivanja ličnih stavova vezanih za nasilje do pripreme za izvođenje sesije sa žrtvom
  3. dan obuke: Od usvajanja osnovnih koncepata o grupnom radu do usvajanja veština za izvođenje prve tri radionice u tretmanu
  4. dan obuke: Usvajanje veština za izvođenje sesija u okviru tema „Psihološko nasilje“, „Seksualnost“,  „Alternative nasilju“ i „Odgovornost“
  5. dan obuke: Od usvajanja veština za izvođenje sesija u okviru tema „Otac i dete“, „Uzroci ispoljavanja nasilja“, „Posledice nasilja“, do upoznavanja sa preporukama za izveštavanje o tretmanu počinilaca nasilja u partnerskim odnosima
  6. dan obuke: Od upoznavanja sa konceptom sekundarne traumatizacije kod pomagača i njegovim značajem do priprema za izvođenje završnog ispita
  7. dan obuke: Od procene stepena ovladavanja sadržajem i teorijskim znanjima programa obuke do evaluacije programa obuke

Nakon  završene obuke, izvođenje programa tretmana počinilaca partnerskog nasilja, podrazumeva kombinaciju individualnog i grupnog rada i zahteva učešće bar 2 voditelja tretmana.

Detaljniji program treninga nalazi se na adresi www.ian.org.rs/nasiljeuporodici/edukacija/index.htm

Prijava:

Za prijave i sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem

e-mail-ova:
stanislava.skugor@gmail.com
lazarevic.mina@gmail.com

ili na telefone:
063 263 006
064 110 28 10

Podeli: