Projekat „Prevencija nasilja kroz iskustveno učenje o rodnoj ravnopravnosti i konstruktivnim porodičnim odnosima“

KCM je u septembru započeo implementaciju projekta „Prevencija nasilja kroz iskustveno učenje o rodnoj ravnopravnosti i konstruktivnim porodičnim odnosima,“ uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u people-2557396_960_720Beogradu. Cilj projekta je dugoročno smanjenje stope nasilja u intimnim partnerskim odnosima i trajna promena nasilnih oblika ponašanja, putem izvođenja neformalnih obrazovnih programa.

Kao prva aktivnost u okviru Projekta, tokom novembra, održaće se okrugli sto “Edukacija mladih kao metod prevencije partnerskog nasilja“ kao prvi od dva skupa koji će biti održani u okviru projekta posvećenom koncipiranju, razvoju i metodologiji programa neformalnog obrazovanja mladih.  

Na okruglom stolu će predstavnici akademske zajednice, predstavnici organizacija civilnog društva i članovi UG Krizni centar za muškarce (KCM) razgovarati o konceptu prevencije nasilja putem neformalnog obrazovanja, uspešnim modelima i metodolgiji, kao i o temama najznačajnijim za prevenciju nasilja iz perspektive mladih.

 KCM će predstaviti program neformalne edukacije koji budućim profesionalcima obezbeđuje najnovija znanja i savremene pristupe neophodne za bolje razumevanje fenomenologije i suštinskih uzroka nasilja. Program obuhvata teme kao što su razvoj dece, roditeljstvo, rodna ravnopravnost, intimno partnerstvo, razvoj empatičnog odgovora (mentalizacija) i druge.

Proces učenja i podučavanja počiva na iskustvenoj pedagogiji prema Kolbovom konceptu ciklusa učenja. Struktura programa će biti dostupna u obliku dvodnevnog seminara za univerzitetske nastavnike i u obliku semestralnog kursa za studente.

Planirano je da Obrazovni program ima 5 modula:

 Uvodni modul 0 biće strukturiran na način da upozna studente sa temama. Budući da će u ovoj ranoj fazi nastavnik uvesti redovne konsultacije da pomogne učenicima u njihovom individualnom radu.

 Prvi modul će predstaviti glavne pojmove koji stoje u osnovi tema koje postavljaju osnovu za razumevanje značenja i šta su principi nenasilja i rodne ravnopravnosti prepoznajući složenost njihove interpretacije i primene. Pored ovoga, modul će olakšati odnose i koheziju između studenata.

 Drugi modul vodi studente kroz diskusiju o ličnim i zajedničkim vrednostima koje vode kroz istraživanje ličnih vrednosti u odnosu na vrednosti drugih članova grupe, doživljavajući konstruktivnu i destruktivnu dinamiku u grupama. Na kraju ovog modula, učesnici bi trebali shvatiti šta su vrednosti i kako one oblikuju nečije ponašanje ili delovanje.

 U trećem modulu, studenti bi povezali koncepte o kojima su govorili u prva dva modula i lične i zajedničke vrednosti i nastaviće dalje da istražuju svoje odnose priznajući izazove njihove primene u složenom okruženju. U ovom modulu, studenti će imati razmene sa profesionalcima koji se bave problemima nasilja istražujući primere složenih realističnih situacija sa etičkim dilemama koje usmeravaju profesionalce u donošenju odluke u korist ljudima kojima je to potrebno.

 Četvrti modul će istražiti ideje i razgovarati o mogućnostima za aktivno angažovanje studenata radi primene vrednosti nenasilja u svojoj zajednici. Modul će pružiti informacije o upravljanju projektima i odnosima sa medijima i omogućiti će studentima da zajednički istražuju područja na kojima bi mogli doprineti, doneti zajedničku odluku o svom projektu i formulisati ga.

 Studenti će upravljati projektima pojedinačno ili u okviru lokalnih organizacija kroz implementaciju i dokumentaciju svojih doprinosa u primeni onoga što su naučili o nenasilnim i rodnim ravnopravnostima u svojoj zajednici tokom petog modula.

Osoba za kontakt u vezi organizacije okruglog stola je Zoran Ostojić, 060/301 77 67 | centarzamuskarce@gmail.com