Završetak Programa obuke I grupa

10.12. 2016.god. završeno je izvođenje Programa obuke profesionalaca/ki za tretman sa počiniocima nasilja u intimnim partnerskim odnosima u organizaciji IAN – Međunarodna mreža pomoći, u okviru projekta ,,Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu” . Edukacija je ralizovanana od strane Kriznog centra za muškarce KCM u kojoj su učestvovali psihoterapeuti iz Beograda, Kragujevca, Niša i Kruševca, a među polaznicima su bili predstavnici sistema socijalne zaštite, policije, škola i okružnog zatvora iz Beograda, Novog Sada, Niša, Aranđelovca, Guče i Brusa. Čestitke svim učesnicima na uspešno završenoj obuci i pokazanom velikom entuzijazmu i motivisanosti za primenu tretmana sa počinioncima nasilja u partnerskim odnosima.

Projekat „Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“

Projekat „Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“

20.06.2016. godine, u Medija centru, održana je uvodna konferencija povodom pocetka projekta: Psihosocijalni tretman pocinilaca porodicnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“, koji ce u narednih godinu dana sprovoditi nevladina organizacija IAN, Medunarodna mreža pomoci, koja je nosilac projekta, uz finansijsku podršku Ambasade kraljevine Holandije.

Read more

Upis novih polaznika na edukaciju

Poželjno je da polaznici treninga, osim završenog fakulteta iz humanističkih oblasti, imaju neko iskustvo u grupnom radu, kao i završenu edukaciju iz nekog psihoterapijskog modaliteta.

Svi polaznici na početku treninga dobijaju Priručnik za realizaciju programa tretmana.

Edukativni program je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, i nosi 15 bodova (za licence za zaposlene u socijalnoj zaštiti).

Program izvode ovlašćeni treneri, psihoterapeuti iz nevladinog sektora.

Read more