OPNA

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ТРЕТМАН ПОЧИНИЛАЦА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ – О П Н А

Мрежа је формирана у марту 2015. године са циљем да се : нституционализује услуга третмана починилаца насиља; обезбеди даљи развој програма рада са починиоцима насиља и континуирано врши промоција рада и умрежавање са релевантним актерима. Мрежу чине 11 организација у 8 градова у Србији.

opna-zoki

 

  • у Србији је едуковано 77 професионалаца за рад са починиоцима насиља у партнерским односима;
  • у осам градова је започета реализација третмана , а тренутно се реализује у Крагујевцу, Нишу, Београду и Новом Саду;
  • укључили смо се у Европску мрежу за рад са починиоцима насиља;

Искуства показују да је третман важна а недостајућа услуга у процесу спречавања насиља над женама и насиља у породици. Услуга још увек није препозната у оквиру система социјалне заштите, што доводи у питање њену одрживост. Министарство правде такође недовољно препозанје значај третмана за спречавање насиља у породици и партнерским односима, да казне често не доводе до промене понашања, а утичу на целу породицу, као то да се кроз третман смањују трошкови поступка. Важно је да се донесу системска решења која ће обезбедити одрживост услуге и развој програма третмана ( финасирање, доношење законских и подзаконских аката).

Председавајућа Савета Националне мреже „Опна“

Гордана Петронијевић