O obuci profesionalaca/ki

Program „Obuka profesionalaca/ki za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima“ akreditovan je u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu u julu 2012. godine (zaveden u Registru akreditovanih programa i nosi 15 bodova za licence za zaposlene u socijalnoj zaštiti).

Autori/ke programa, ovlašćeni treneri i psihoterapeuti će raditi dalju obuku zainteresovanih stručnjaka/kinja na teritoriji Republike Srbije. Priručnik daje polaznicima obuke teorijski okvir razumevanja fenomena nasilja u porodici, ali je i praktični vodič kroz seanse.

Poželjno je da polaznici treninga, osim završenog fakulteta iz humanističkih oblasti, imaju neko iskustvo u grupnom radu, kao i završenu edukaciju iz nekog psihoterapijskog modaliteta.

Svi polaznici na početku treninga dobijaju Priručnik za realizaciju programa tretmana.

Ciljevi edukativnog programa su:

  • Ovladavanje osnovnim naučnim saznanjima iz oblasti fenomena nasilja u partnerskim odnosima koja su potrebna za adekvatnu primenu programa.

  • Sticanje specifičnih veština polaznika/ca za izvođenje tretmana sa počiniocima nasilja.

Trajanje programa je 7 dana, svaki dan sadrži po 4 bloka od po 90 minuta, ukupno 8 sati sa pauzama između blokova i jednočasovnom pauzom za ručak.

Teme i program edukacije:

  • Prvi dan obuke: Od razumevanja fenomena nasilja do uvoda u tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima;
  • Drugi dan obuke: Od preispitivanja ličnih stavova vezanih za nasilje do pripreme za izvođenje sesije sa žrtvom;
  • Treći dan obuke: Od usvajanja osnovnih koncepata o grupnom radu do usvajanja veština za izvođenje prve tri radionice u tretmanu;
  • Četvrti dan obuke: Usvajanje veština za izvođenje sesija u okviru tema „Psihološko nasilje“, „Seksualnost“, „Alternative nasilju“ i „Odgovornost;“
  • Peti dan obuke: Od usvajanja veština za izvođenje sesija u okviru tema „Otac i dete“, „Uzroci ispoljavanja nasilja“, „Posledice nasilja“, do upoznavanja sa preporukama za izveštavanje o tretmanu počinilaca nasilja u partnerskim odnosima;
  • Šesti dan obuke: Od upoznavanja sa konceptom sekundarne traumatizacije kod pomagača i njegovim značajem do priprema za izvođenje završnog ispita;
  • Sedmi dan obuke: Od procene stepena ovladavanja sadržajem i teorijskim znanjima programa obuke do evaluacije programa obuke,

Nakon završene obuke, izvođenje programa tretmana počinilaca partnerskog nasilja, podrazumeva kombinaciju individualnog i grupnog rada i zahteva učešće bar 2 voditelja tretmana.

PREDNOSTI PROGRAMA

Tretman počinilaca nasilja u Srbiju zasniva se na modifikovanoj i prilagođenoj verziji odgovarajućeg modela tretmana koji je u Norveškoj organizacija Alternativa nasilju razvijala 20 godina.

Tretman predstavlja savremeni model grupnog psihoterapijskog rada koji je namenjen muškarcima, počiniocima partnerskog nasilja. Tretman predstavlja kombinaciju individualne i grupne psihoterapije i psihoedukacije.

Osnovni cilj tretmana je zaustavljanje nasilja, bezbednost žrtve i prevencija recidivizma.

Specifični ciljevi su: odgovorno ovladavanje nasilnim ponašanjem i sklonošću ka nasilničkom ponašanju u partnerskom odnosu i njegovo menjanje u nenasilni model odnosa prema parnterki, na kognitivnom, afektivnom i nivou ponašanja.

Polazi se od razumevanja partnerskog nasilništva kao zloupotrebe moći radi postizanja nadmoći i kontrole, gde nasilan partner svojoj partnerki nanosi štetu i prisiljava je da čini ono što ona ne želi odnosno da ne čini ono što ona želi.

Pristup disbalansa moći je najnoviji model razumevanja partnerskog nasilja i ima značajne prednosti u odnosu na ranije modele (model konflikta, psihodinamski modeli, teorije učenja). Osim rada sa počiniocem u delu zloupotrebe moći, tretman podrazumeva rad na mentalizaciji, kognitivnoj kontroli besa, konstrukciji i učenju nenasilnih modela ophođenja sa partnerkom, kao i nenasilno rešavanje konflikata.

Rad u muškim grupama takođe ima brojne prednosti nad drugim formama, kao što su individualna ili terapija parova. Metod rada podrazumeva i elemente sistemskog, transgeneracijskog i pristupa teorije o razvoju afektivne vezanosti. Razvijene su odgovarajuće indikacije i kontraindikacije za tretman u celini, kao i za uključivanje u grupni rad. Tretman realizuju specijalistički obučeni profesionalci (psihoterapeuti i psihološki savetnici).

Tretman se sastoji iz 4 uvodne individualne seanse, nakon čega slede 24 grupne seanse u okviru osam tema: šta je nasilje, psihološko nasilje, seksualnost, alternative nasilju, uzroci nasilja, posledice nasilja, otac i dete i odgovornost.

Pri realizaciji svake teme, akcenat je na psihoterapijskoj proradi ličnog iskustva klijenata, posebno na prvom iskustvu nasilja, poslednjem iskustvu nasilja i najtežoj epizodi nasilja.

Prve eks post evaluacije tretmana ukazuju da je stopa uspešnosti u Srbiji slična kao i u Norveškoj i iznosi oko 80% uspešnih slučajeva, kod kojih nije bilo recidiva nasilničkog ponašanja. Pored ovoga polaznici tretmana pokazuju značajan stepen prihvatanja odgovornosti, promenili su uverenja orodnoj ravnopravnosti, koja su jedan od uzroka nasilja i uopšte, ispoljavaju više veština u ponašanju koje je društveno prihvatljivo. Moramo naglasiti da se ova stopa uspešnosti odnosi na klijente za koje je procenjeno da postoje indikacije da budu uključeni u dalji tretman nakon završene 4 uvodne individualne seanse (negde oko 60% ispitanika), odnosno za koje je utvrđeno odsustvo kontraindikacija.